15 49.0138 8.38624 arrow 0 both 0 4000 1 0 horizontal https://poddavleniem.ru 300 4000 -